Bulletin 23 Oktober – 5 November 2016 PDF Print E-mail
Written by Annelet Nortier   
Friday, 21 October 2016 13:34
Welkom by die erediens as deel van God se huisgesin. 

VANDAG
09h00  Erediens 
Deuroffers:  Herberg Kinderhuis (Huis E)
Peuterkerk in Skooltjie tydens kerkdiens
Kategese Gr 1 -3 tydens kerkdiens
Kategese Gr 4-10 na  kerkdiens.
Belydenisklas na kerkdiens.
Teebeurt: Wyk 30 & 31
Wyksbyeenkomste

DINSDAG
09h00  Bybelstudie by Dorette
18h00  Basaar-Nabetragtingsvergadering in die Braaikamer vir alle konvenors en enige belangstellendes.

DONDERDAG
09h00  Bybelstudie by Ilsa
09h00 Wyksbyeenkoms by Gottlandhuis
09h45  Wyksbyeenkoms by Tuishuis
17h30  Simboliek vergadering in die konsistorie. Ons moet vergader om KERSSANGDIENS [ 13 Nov ] te beplan. Maak asb verskoning by Ilsa as jy nie kan kom nie.
 
Ds Schalk neem sy afnaweek vanaf 27 – 31 Oktober.  Indien u ’n leraar nodig het, skakel gerus met ds Gerrit (0442791751 of 0828782954)
 
SONDAG, 30 OKTOBER
HERVORMINGSFEES
09h00  Voorbereidingsdiens  
Deuroffers:  Gemeentefonds 

SONDAG, 6 NOVEMBER
09h00  Nagmaal 
BELYDENISAFLEGGING
Deuroffers:  Tuishuis
Teebeurt: Wyk 22 
 
LET ASB DAAROP DAT DIE KATEGESE AFSLUITING SKUIF  NA  4 DESEMBER
 
VERLEDE WEEK: 
Bankkollekte:  R4 821-10
Deuroffers: R2 703-05
Getal lidmate in diens: 256 + inwoners van 2 ouetehuise

STANDPLAASRUILING
Die standplaasruilings is goedgekeur en tree in werking met 1 Januarie 2017.  Ds Smuts van Rensburg se intree-preek is op 15 Januarie 2017.

LIEF EN LEED
VERJAARSDAE 80+ jr:   
24/10  Rina Bekker, Tuishuis W/S 35
31/10  Barry Roeland, Die Palms & Max v/d Vyver, Russtraat 15
01/11  Rona Barnardt, Millen. Park 100
04/11  Ina Müller, Tuishuis W/S 57
05/11  Aletta Oosthuizen, Tuishuis 

Ons bid vir die volgende lidmate wat siek is, aansterk of gaan vir toetse/operasie/ behandeling:
Johnnie Fletscher, Milliniumpark 94
Eugene Claassen, Badstraat 134
Callie Boshoff, Eldorado  89
Chris Gerber, Bellinganstraat 1B
Quinton van Heerden, Victoriastraat 123
Jenetta v/d Spuy, Klapperbosrand 21

BELYDENISKLAS
Onthou asb dat julle Dinsdag, 1 November, om 6nm in die Kerk gesprekke met die Jeugkommissie gaan hê.

KOMMISSIEVERGADERINGS
Eiendomskommissie:  Maandagaand, 31 Oktober, 18h00 in die Skooltjie.
Gebed en Getuienis:  Dinsdagaand, 1 November, 16h30 in die Skooltjie.
Diensverhoudingkommissie:  Donderdagaand, 3 November, 17h15 in die kerkkantoor.
Finanskommissie:  Donderdagaand, 3 November,  18h00 in die kerkkantoor.

BANKBESONDERHEDE
Vir enige direkte inbetalings of aftrekorders, bv vir dankoffers:
NG Kerk Oudtshoorn, Nedbank     
Rek no 1752044630,
takkode 175205

ELJADA INSTITUUT
‘n Kerspartytjie word beplan vir Eljada op 16 Desember 2016. Kontant donasies of toiletware soos waslappies, tandepasta/borsels, ens word benodig. Skakel Miriam Bence by 0442727873. ‘n Baie groot Eljada dankie!!!!

Afskeid van Kotze’s en Annatjie Meyer
Op Sondagoggend 27 November  groet ons vir ds. Schalk en Dorette, asook Annatjie Meyer. Ons vra van elke wyk om asb een bordjie soet en een bordjie sout te skenk. Merk asb u houers en gee voor kerk by CJV-saal af. Baie Dankie dat u hiermee sal help.

STILDIAKENBLIKKIES
Daar is weer Stildiakenblikkies by die deure beskikbaar, neem asb.  Dit is ’n deurlopende projek. U kan dit by die kerkkantoor of die kerk ingee wanneer dit vol is. Dankie vir u wonderlike ondersteuning met hierdie projek.

HERBERG KINDERHUIS
Ons wil vir die kinders in Huis E elkeen ‘n geskenkbewys gee.  Ondersteun asb hierdie projek deur ‘n kontant donasie. Dit kan by die kerkkantoor of by Dorette inbetaal word voor of op 27 Oktober. Dankie.

DIENS VAN BARMHARTIGHEID:
Daar is asb.groot behoefte aan KOS vir die noodspens, bv: Koffie, suiker, tee, soutvleis, ontbytpap, konfyt,.. Baie dankie vir al die skenkings wat ons so getrou ontvang.

NUWE INTREKKERS
Indien u 'n nuwe intrekker in ons gemeente is of by ons gemeente wil inskakel – baie welkom!  U moet asb die kaartjie vir nuwe intrekkers by die deur invul en by die offergawe sakkie of kerkkantoor pos.  ’n Leraar sal u dan so gou moontlik besoek.

IMAGINE IGNITE
Ons reël hierdie byeenkoms vir alle leiers wat met kinders of tieners werk.  Dit sluit predikante, jeugwerkers, vrywilligers asook ouers in.
Die doel van hierdie konferensie is, om mense toe te rus in die jeugbediening en dus is dit ʼn ideale geleentheid vir jou om kategete en leiers in jou bediening te nooi na hierdie geleentheid.
Wanneer: Vrydag 11 November 2016
Tyd: 4:30nm vir 5nm
Waar: Ng Gemeente Welgeluk Gemeentesentrum
Koste: Gratis – Aandete word voorsien
Kontak persoon:   Adriaan van Tonder  ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )
Kontak nr.      083 565 3641

MATRIEKS
“Maar julle moet vasstaan 
en nie moedeloos word nie, 
want julle sal die beloning 
vir julle optrede ontvang.”
-  2 Kronieke 15:7  -  

Sterkte met die eindeksamen. Ons bid dat julle rustigheid en kalmte sal ervaar en altyddeur bewus sal wees van God se teenwoordigheid.

EEN, TWEE DRIE! 
As ons almal dieselfde was, sou die wêreld darem goor gewees het! Gelukkig is ons almal verskillend. Ons het ook almal verskillende gawes. Belangrik is dat ek en jy sal onthou dat dit ‘n gawe is (iets wat verniet aan ons gegee is deur die Here). Daarom kan ons dit ook uit dankbaarheid gebruik om vir Hom dankie te sê.
Een so ‘n gawe is dat daar mense is wat daarvan hou en wat goed is daarmee om geld te tel. Ons soek jou gawe (en vir jou!) met ‘n seer hart om te help Sondagoggende in die konsistorie en na basaars. Stap sommer na kerk om konsistorie toe en meld aan. Dit sal net 10 minute van jou tyd neem. Of gee jou naam vir Rentia of Annelet (Skriba). Ons kan ongelukkig net die eerste 20 gebruik!

BASAAR
Dit was ‘n geseënde basaar.  Alle eer aan ons Hemelse Vader.
Baie dankie…
Poeding  … aan almal wat so entoesiasties poedings gemaak, opgeskep, verkoop en gekoop het! 
Dit & Dat  … vir al die skenkings van plantjies en wit-olifante en vir die omgeegroep se harde werk
Spensgoed  … die tafels het behoorlik gekreun onder al die lekkernye.
Pannekoek, Teetuin, Kombuis … vir al die heerlike eetgoed.
Etes & Hotdogs … dit was vinger-lek-lekker.
Kindertafel … die kinders het heerlik gesmul en gespeel.
Vleiswerkers  … vir verwerking, prys en verkoop van vleis
Braaiers & Potmakers … vir geurige voorbereiding van kos.
Koeldranktafel  …  vir heerlike yskoue koeldranke.

Last Updated on Friday, 21 October 2016 13:49
 

Kalender

<<  May 2018  >>
 Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa  Su 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Meningspeiling

Besoekers Aanlyn

We have 45 guests online