Wat is gebed (Oggenddiens) PDF Print E-mail
Sunday, 24 May 2009 00:00

PINKSTERPREEK - OUDTSHOORN - 24 MEI 2009

 

Teks : 1Tess 5:17

Kers : Hal 315: 1 + 4 (orkes)

Lof : 308: 1,2,3

Slot : 284

Tema : Wat is gebed?

 

Kers: Hal 315: 1 + 4 (Orkes)

 

Votum:

(88:2) Here ons God wat ons altyd help, ons roep elke dag om hulp, elke nag bid ons tot U. Amen

 

 

Gebed:

Ons gaan ons gebed vanoggend sing:

518

Lofverheffing verse 1, 2 + 5 (Orkes)

 

Teks:

1Tess 5:17 Bid gedurig.

Tema: Wat is gebed?

 

Ons gaan DV die Pinkster kyk wat sê die Bybel oor gebed? Hoekom is gebed so belangrik dat dit die enigste opdrag is wat ek lees in die NT wat ons gedurig moet doen. Wat is gebed?

 

Ek onthou hoe ek lank terug op King William’s Town gepraat het met ‘n predikant van die Anglikaanse kerk wat heelwat ouer as ek was. Hy vertel my toe van retraits wat hulle het (wat ons elke jaar nou ook het) en hoe hulle vir lang tye stil raak voor die Here. Een van die dinge wat hulle gedoen het was om vir ‘n paar uur lank te bid alleen. Hy sê, toe hy op een so ‘n retrait al lank gebid het, kyk hy op sy horlosie en sien dat hy nog net ‘n halfuur gebid het! Toe sê hy: “Schalk, weet jy hoe lank is ‘n half-uur?!”

Miskien is daar mense vir wie gebed vanself kom, maar my ervaring is dat dit vir baie van ons ‘n moeilike ding is om reg te bid. Ek sukkel ook daarmee. Wat sê mens en hoe bid ek help dit ooit? Ons leef in ‘n haastige wêreld waar ons nie tyd het om te mors nie. Nou voel gebed soms vir ons so asof dit ‘n tyd van niksdoen is en dit gaan teen baie van ons se grein in.

 

Daarom kan ons vra: “Hoekom moet ons dan bid?” En tog, tog weet ons almal dat daar al tye in almal van ons se lewens gekom het dat ons nie anders kon as om op ons knieë te buig en te bid nie. My eerste ervaring daarvan was toe ek nog op laerskool was. Ek en ‘n pel van my, wat vandag ‘n boer en toegewyde kind van die Here is op Franschhoek, het by geleentheid sy pa se Peter Stuyvesant sigartte gesteel en skelm gerook. Op ‘n dag roep sy ma ons net nadat ons gerook het, en uit bangheid dat sy ons sal uitvang sak ons net daar op ons knieë en bid dat sy ons ons tog nie sal ruik nie en spoel ons monde met water uit! Of sy maar gemaak het of sy niks ruik nie en of ‘n wonderwerk gebeur het, weet ek nie, maar sy het niks gesê nie.

 

Op een of ander manier besef baie mense in krisistye dat ek nou nie meer in beheer is nie en dat ek God baie nodig het. Dis dan wanneer mens besef dat gebed die innigste manier is om met God te praat en ons harte voor Hom uit te stort. Dis amper soos die verskil tussen ‘n sms en om te bel. En ons weet van baie mense (ook in die Bybel) wat getuig van hoe God gebede verhoor. Daaroor gaan ons Saterdag-aand met mekaar deel hoe die Here gebede in ons lewens verhoor.

 

Wat is gebed dan? Is dit soos ‘n OTM waar ek my gebedskaart indruk en dan God se seëninge kry? Is gebed om net jou skuld te bely? Is gebed om net ‘n rympie woorde te sê? Hoe moet ons dit, waarmee die Bybel sê ons gedurig besig moet wees, verstaan?

 

Hoe ons gebed verstaan en hoe ons dan self bid, hang baie af van hoe ons God verstaan?

 

Ek wil hê jy moet vanoggend baie eerlik met jouself wees oor God. As jy aan en oor God dink, hoe dink jy oor Hom? Want as ons nie oor God dink en Hom so verstaan soos die Bybel ons leer nie, kan jy maklik van God ook ‘n afgod maak want dan aanbid jy Hom nie soos Hy is nie. Kyk bv na die klip. As ek dit so wys, dan sien ek maar net ‘n stuk klip. Maar as ek dit bietjie van die ander kant af bekyk, dan sien ek ‘n .... hart! Soms sien ons net een kant van God raak en dan is ons gebede ook maar eensydig.

 

Maak vir ‘n rukkie jou oë toe .... dink. Watter beeld kom by jou op as jy oor God dink? Is dit dalk ‘n Kwaai man met ‘n sweep, of Jesus met ‘n lammetjie in sy arms, of Die Regter wat sal oordeel aan die einde van alle tye, dalk ‘n Iemand daar ver wat maar net dophou wat hier op aarde gebeur....

 

Soms is ons gebede ook soos die God wat in ons gedagtes het.

Maar, ons gedagtes is nie die beste plek om agter te kom Wie ons God is en hoe ons tot Hom moet bid nie. Kom ons kyk wat sê die Bybel oor God en dan bid ons ook so tot Hom:

 

Psalm 90:2 Voordat die berge gebore is, voordat U die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God!

 

Psa lm95:6 Kom ons val in eerbetoon voor Hom neer, kom ons buig, kom ons kniel voor die Here ons Skepper!

 

Psalm 99:5 Prys die Here ons God. Kom buig in aanbidding voor Hom: Hy is heilig!

 

Kan ek sien: Is hier mense wat 100 jaar gelede gebore is? Is hier mense wat verseker weet jy gaan oor 100 jaar nog lewe? Wie weet jy gaan oor 150 jaar nie meer hier wees nie? Ons is tydelik. Maar God is nie so nie. Daar is by Hom nie ‘n gister en vandag en more nie.

 

2Pet 3:8 Een ding moet julle egter nie vergeet nie, geliefdes: vir die Here is een dag soos duisend jaar en duisend jaar soos een dag.

 

‘n God wat van altyd en altyd en altyd daar was en vir altyd en altyd en altyd daar sal wees. Maar meer nog: ‘n God wat self nie gemaak is nie, maar wat alles wat daar is Self gemaak het en dit is stand hou. Dit maak van Hom die Heilige God, wat heeltemal anders as ons is en groter as wat ons ooit kan dink. Wat maak sê dit vir ons gebedslewe? So iets of iemand ken ons nie op aarde nie. Wat sê mens vir so ‘n God in gebed? Ek dink al wat mens kan sê is “Wow!, Joe, Shoe” En dit is wat aanbidding is, om vir God te sê: “Here, Wow!”

Daarom sak ons nie op ons knieë en val weg met ons inkopielysies nie, maar moet ons dikwels dink wie die God is tot Wie ons bid. Dit gaan dus in die eerste plek in gebed oor God en nie oor onsself nie.

 

Kom ons raak elkeen eers stil en fokus op die grote God wat ons Vader is en wat altyd en altyd daar is. Sê vir die Here hoe groot Hy is en hoe Sy grootheid jou asem wegslaan en aanbid Hom net daar waar jy is.

 

Lied 191: 1,2

“Ek bring U my lof” - verse 1 + 2 (Orkes)

Maar ons Vader is meer as Ewig, Skepper en Heilig. Kyk wat sê die Bybel nog van ons God:

 

Psalm102:27-27 Die hemel en die aarde sal vergaan, maar U sal bly. Soos ‘n kledingstuk verslyt, so sal alles vergaan, soos klere wat uitgedien raak, so sal U alles laat verdwyn. (28) Maar U bly dieselfde, u jare het geen einde nie."

 

Ons as mense is soms vol “moods”. Ons weet nie altyd wat ons van mekaar te wagte kan wees nie. Die een dag is ons so en die ander dag weer anders. Deur die jare verander mense ook soms. Soms, wanneer mens lank laas met iemand gepraat het, weet mens nie of dit nog dieselde mens is nie. Maar so is ons Here nie. Hy doen altyd wat Hy sê en soos wat Hy vir Abraham, Isak en Jakob was, soos Hy vir jou Oupa en Ouma was en vir Dawid was, so is Hy vandag nog.

 

Oor so ‘n Here kan ons net sing en bid. Daarom sing ons nou Lied 239:4.

 

Wat sê dit vir ons oor ons gebedslewe? Dit: Ons kan op God staatmaak. As Hy vir ons sê: “Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is en ek sal jou rus gee...” dan kan ons staatmaak daarop. Dit maak dat ons ook in ons gebedslewe nie maar hoop vir die beste nie, maar kan weet die Here is altyd soos Hy sê Hy is. Soms sê mens as hulle in ‘n groot krisis is: “Nou kan ons nog net bid.” En dan is dit asof ons maar hoop die Here gaan help. Maar so moet ons nie in gebed na die Here gaan nie. Gebed moet ons eerste woorde in ‘n krisis wees en nie die laaste nie. Vertrou jy die Here so as jy bid? Of is jou gebede soms soos ‘n Lottokaartjie wat jy koop om dalk die Jackpot te slaan, maar jy eintlik weet die kans is maar min.

 

In ‘n paar oomblikke van stilte, sê vir die Here dat jy Hom vertrou met jou hele lewe: Jou geld, jou gesondheid, jou kinders, jou toekoms en jou verlede. Onthou om in gebed ook met vertroue na die Here te gaan.

 

Hoe leer die Bybel ons God nog ken?

 

Psalm 46:8: Die Here, die Almagtige, is by ons, die God van Jakob is vir ons ‘n beskutting.

 

Toe ons nog klein was, het ons baie maal by mekaar gebrag oor ons Pa’s. “My Pa kan tog ‘n sak mielies optel”. As ons nie verder weet nie, dan brag ons oor ons Pa’s se karre. “My pa se kar kan tog 220 km/h ry.” “Aaag, dis niks my pa s’n kan 240 km/h ry.” Of “My Pa het tog R100 000 in die bank!” En dan antwoord een gewoonlik: “Dis niks, my Pa het Duisend Miljoen, miljoen rand in die bank.” Ons hemelse Pa is die Pa met wie ons verseker kan brag dat daar niks is wat Hy nie kan doen nie. Natuurlik is daar ‘n kant aan wat ons soms nie verstaan nie: Hoekom keer die Here dan nie sekere dinge nie, of hoekom doen die Here dan sekere dinge nie? Ek weet nie, maar wat ek wel weet is dat ons met volle vertroue na ons Here in gebed kan gaan en nie maar duim vashou dat Hy dit sal kan doen nie. Ons kan ook die uitkoms aan God oorlaat.

 

Ons sing Hal 286: 1 + 3 (Orkes)

 

As ons bid, moet ons weet dat ons ons versoeke en twyfel en vrese en seer nie oorgee in slap hande nie, maar ons gee dit aan ons Vader wat almagtig is. Dit maak ook dat ons nie twyfel nadat ons gebid het nie, want God is almagtig.

 

So sê Dawid ook in Psalm 131:

Psalm 131:1-3 Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie, dinge wat bo my vermoë is. (2) Ek het rus en kalmte gevind. Soos ‘n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind. (3) Wag op die Here, Israel, nou en vir altyd.

 

Die Bybel sê ons God is ook ‘n Moeder.‘n Ma by wie ons rus kan vind. God kom nooi ons om in gebed ook ons bekommernisse, ons vrae, ons twyfel, die dinge waarvoor ons bang is (soos die toekoms), dinge waarvan ons onseker is na Hom te bring en dan dit te los by Hom .... wag op die Here.

 

Hoeveel kere sê ons vir die Here wat ons bekommer en wat swaar druk op ons harte, maar ons loop sê ons dit ook vir die haarkapper en die buurvrou en die vriendin om die draai en jou kollega en dan kyk ons waar kry ons die beste raad. As ons glo dat God almagtig is, sal ons God ten volle moet leer vertrou en dit by Hom te los, al kry ons nie dadelik die antwoord soos ons dit wil hê nie.

 

Raak stil en dink aan die grootste bekommernis wat jy op die oomblik het. Maak jou hande oop en los die bekommernis vir die Here. Ook vir jou kom sê die Here vanoggend dat jy nou nie meer jouself hoef te bekommer nie en beloof Hy om vir jou in die storm rus, kalmte en tevredenheid te gee. Maar moet dit nie weer terugvat nie.

 

Die kant van God wat wys in al sy ander kante is wat ons lees in 1Joh 4:16:

 

En ons ken die liefde wat God vir ons het, en ons glo daarin. God is liefde; wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom.

 

God is liefde. As ons bid en ‘n prentjie van God vorm in ons gedagtes, mag ons dit nooit doen sonder om te onthou dat Hy nie net lief het nie, maar Self LIEFDE IS! God is nie almagtig en heilig en regverdig sonder liefde nie. God is nie die Skepper sonder liefde nie. Dis amper soos God se gesig. Ek en jy kan kwaad raak, ons kan plesierig raak, ons kan twyfel, maar ons gesig bly altyd dieselfde, al trek dit soms op ‘n frons. Meer nog met God. Daar is niks wat God doen waarin Sy liefde nie ten volle is nie. Ja, soos ‘n kind nie altyd verstaan hoekom haar pa of ma soms dinge doen nie, so ook ons, maar God se liefde vergeet Hy nooit by die huis nie. Hy hoef dit ook nie vir ons te bewys nie want....

 

Joh 3:16 "God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.”

 

En as ons dan bid tot ‘n Liefdevolle God? Dan kan ons veilig voel by Hom, selfs wanneer ons die doodsvallei ingaan. Dan kan ons in gebed ook dinge vir Hom sê wat ons nie verstaan nie, ja selfs baklei met God, juis omdat Hy ons bitter baie liefhet. Dan kan ons in gebed ook sommer net by Hom wees sonder om enigiets te sê of te vra omdat dit vir Hom lekker is dat ons net by Hom kan wees. Die Here gee die belofte dat Hy in gebed dan ook naby aan ons is. So het ons gelees: ... wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. As jy dus sukkel om iets van God se teenwoordigheid in jou lewe te beleef, begin bid en Hy belowe dat Hy in Sy liefde naby aan jou sal kom.

 

Kom ons raak vir paar oomblikke net stil en vergeet van alles en almal. Vergeet van die middagete, jou bekommernisse, van gister en more van dinge wat dalk vanoggend nog swaar lê op jou gemoed. Raak net bewus van die Here wat jou vashou op Sy skoot en jou baie, baie liefhet... niks anders nie.

 

Kom ons beleef nie net God se liefde nie, maar sing ook daarvan.

 

Sing die Sendinglied verse 1 + 2. (Orkes)

 

So vertel die Bybel vir ons nog dat God ‘n Vader is wat goeie gawes aan Sy kinders gee, dat Hy ons Koning is, ons Vriend, ons Trooster deur die HG, ons Herder ons Voorbidder en nog baie meer. Mag die Here jou en my help om God al hoe beter te leer ken, ook in ons gebedslewe sodat ons ook kan put uit die rykdom van alles wat Hy vir ons wil gee uit wat Hy is. Amen

 

SEËNBEDE VAN PATRICIUS VAN ARMAGH

 

Mag die sterkte van God julle dra

Mag die krag van God julle bewaar

Mag die wysheid van God julle leer

Mag die hand van God julle beskerm

Mag die weë van God julle lei

Mag die skild van God julle verdedig

Mag die leërskare van God julle beskerm

teen die strikke van die Bose

en die versoekinge van die wêreld.

 

Amen

 

Last Updated on Friday, 29 May 2009 12:33
 

Kalender

<<  June 2018  >>
 Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa  Su 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Meningspeiling

Besoekers Aanlyn

We have 37 guests online