Pinksterpreek: Hindernisse in my gebedslewe PDF Print E-mail
Wednesday, 27 May 2009 00:00

PINKSTERPREEK - OUDTSHOORN - 27 MEI 2010

 

Teks : Ps 18:42

Lof : LB 450: 1 + 2

Slot : LB 440: 1,2,4

Tema : Hindernisse in my gebedslewe

 

So af en toe kom daar ‘n bedelaar by my voordeur klop. As ek dan vra waarmee ek kan help, dan hoor ek dikwels: “Meneer, daar gaan niks aan by die huis nie”.

 

Het jy ook soms die ervaring dat daar net tye in jou gebedslewe kom wat dit voel daar gaan niks aan nie? So asof die lyn na die Here nie onduidelik is nie, maar heeltemal af is - die foon is stukkend! As jy op jou knieë sak gaan daar niks aan nie. Jy voel jy maak nie kontak met die Here nie. Vroeër was daar tye wat dit anders was, jy het sin en vreugde in jou gebedslewe gehad, maar nou is dit anders. Daar’s net niks. Dit is waaroor ons vanaand wil hoor wat die Here vir ons wil sê omdat dit nie Sy wil is dat daar niks sal aangaan tussen ons en Hom nie.

 

Môreaand gaan ons van ‘n effens ander hoek kyk na “Onbeantwoorde gebede” - daar gaan dit nie oor ‘n gebrek aan ‘n oop lyn tussen jou en die Vader nie, maar oor vrae in ons harte en lewens en waarop ek nie ‘n antwoord daarop kry nie. Vanaand gaan dit oor ‘n absolute windstilte: wanneer daar net mooi niks aangaan nie - of ten minste wanneer dit so voel.

 

Gewoonlik dink ons: “Wat is fout met God dat Hy nie met my wil praat nie? Hoekom bly Hy stil?” Maar moet ons nie liewer vra: “Wat is fout met my dat ek God nie hoor nie?” Gelukkig praat die Bybel ook oor die saak.

 

Psa 18:42 Hulle roep om hulp en daar is niemand wat help nie; hulle roep selfs na die Here, maar Hy antwoord hulle nie.

 

Daar is dinge in ons lewens wat kan maak dat ek God nie hoor en beleef nie. Wat is dit? Seker die mees-voor-die-hand-liggendste rede kry ons in Jak 4:2

 

Jak 4:2b Julle kry nie, omdat julle nie bid nie.

 


1. Biddeloosheid

Baie maal is daar ‘n ding of iemand wat swaar op ons gemoed lê, en ons wonder dan hoekom God nie sien en hoor nie. Maar dikwels maak ons van sake nie ‘n saak van gebed nie. Ons praat baie met ander mense oor ons probleem, bel ander, lees dalk daaroor en probeer alles, behalwe om dit in gebed na die Here te bring. Of soms bid ons daaroor, maar dan ook so half as laaste uitweg en sonder geloofsvertroue en erns. Meeste probleme in verhoudings (huwelike, by die werk, tussen ouers en kinders, met kliënte, familie) onstaan as daar nie goeie kommunikasie is nie. Dan kom daar misverstande, of ons dink mense dink goed wat nie waar is nie, of ons doen goed sonder om dit met mekaar te deel. Ons moenie verbaas wees as dit voel ons selfoon met ons Vader is stukkend as ons byna nooit bel nie. Tien teen een is die battery lankal pap van nie gebruik nie. Is gebed nog vir jou ‘n saak van erns? Hoe gereeld bid ek? Hoe belangrik is dit in my dag se beplanning? Met hoeveel verwagting bid ek?

 

Is die toestand in ons land en in baie gesinne en in die wêreld nie so omdat ons nie bid nie? Die grootste Christelike kerk in die wêreld is in Korea. Hulle het begin met ‘n paar gesinne in 1958, maar hulle het elke Vrydagaand vir ‘n uur gebid dat die Here hulle sal gebruik om mense na Hom te lei. Na ‘n paar maande was daar 50 mense. Hulle bid nog steeds en in 2007 was hulle lidmaattal 850 000 mense!

 

Bid ons nog? Dit lyk tog vir my of God stil raak ook as ons ophou bid.

 

Kom ons buig en bely ons biddeloosheid voor die Here en vra dat Hy ons weer opnuut ‘n ywer sal gee om gereeld en opreg te bid.

 

‘n 2de struikelblok vind ons in Jes 59:2:

 

1. Onbelyde sonde

 

Jes 59:2 Dit is julle oortredinge wat skeiding gebring het tussen julle en julle God, dit is julle sondes wat maak dat Hy Hom nie aan julle steur nie en nie na julle wil luister nie.

 

Ons het almal al die ervaring gehad dat, as ‘n saak tussen my en ‘n vriend of kollega nie uitgepraat is nie, daar altyd iets in die lug bly hang. Dinge is dan nie lekker nie en ons kan nie weer lekker gepraat kry nie totdat die saak opgeklaar is nie.

 

Hoeveel te meer nie met die Here nie. En dan is dit nie die Here wat die klippe bou tussen ons en Hom nie, maar ons wat deur ons sondes die pad toebou. In Maleagi sien ons dat dit dinge was soos om nie vir God se Koninkryk te gee soos ons ontvang nie. Ook om nie ‘n hart te hê vir arm mense en vir hulle te help nie en hongerlone te betaal. Verder was die klippe in die sondemuur ontrouheid in die huwelik. Mans en vrouens wat nie meer hulle beloftes van trou aan mekaar nagekom het nie. Dan lees ons daar:

 

Mal 1:9 " As julle só optree, sal Hy een van julle se versoek toestaan? Dit is wat die Here die Almagtige sê.

 

Ek ken my sonde en ek weet dat dit ook soos ‘n muur word waardeur ek God se stem nie meer kan hoor nie.

 

Kom ons raak weer stil en dink net aan een groot sondeklip tussen jou en die Here. Kom bely dit nou voor Hom....

 

So sê die Here dan nou ook vir jou:

 

Maar as jy jou sondes bely-Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe jou jou sondes en reinig jou van alle ongeregtigheid.

 

‘n Klip wat groot in die pad lê van ons gebedslewe, is...

 

1. Stukkende verhoudings

Mat 5:23-24 "As jy dus jou gawe na die altaar toe bring en dit jou daar byval dat jou broer iets teen jou het, (24) laat staan jou gawe daar by die altaar en gaan maak eers vrede met jou broer en kom dan en bring jou gawe.

 

Petrus sê ook: 1Pet 3:7 Mans, julle moet verstandig met julle vrouens saamleef. Bewys eer aan hulle as die swakker geslag wat saam met julle deel in die lewe as genadegawe. Dan sal julle kan bid sonder dat iets julle hinder.

 

Ons Vader se een groot wens is herstelde verhoudings. Dit was juis die enkele rede hoekom Jesus aan die kruis kom sterf het: Sodat ons gebreekte sondeverhouding met God herstel kan word en daar vrede tussen ons en God kan wees.

 

Dit gaan ook nie oor wie se skuld dit is nie, maar as daar iets nie reg is tussen jou en iemand anders nie, maak reg. Duidelik hoor ons: 1Joh 2:9 As iemand beweer dat hy in die lig is, maar hy haat sy broer, is hy nog steeds in die duisternis.

 

Jou gebedslewe sal ook nog in duisternis wees as jy in onmin leef met iemand.

 

Ja, soms kan jy dit nie meer regmaak nie. So ‘n persoon is al oorlede of weg of so iemand wil nie verskonings aanvaar nie. Dan sê die Woord het jy van jou kant skoongemaak en sal dit nie meer ‘n klip in die muur van jou gebedslewe wees nie.

 

Dink ‘n bietjie: Is daar iemand naby of verder met wie jy ‘n appeltjie te skille het? Iemand wat jy voor kwaad is of met wie jy ‘n uitval gehad het? Dalk vir goeie rede, maar nogtans bitterheid in jou hart? Wil jy nie nou in ‘n paar oomblikke vra dat die Here jou sal wys wat om te doen om die saak op te klaar nie?

 

1. Selfsug

Jak 4:3 As julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid: julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig.

 

Laat ons maar eerlik met mekaar wees: Hoeveel kere gaan die dinge waaroor ek bid oor die Here se Koninkryk eerste en hoeveel kere gaan dit eintlik maar oor ons eie koninkrykies? Bid ons nie dikwels maar (dalk nie altyd in soveel woorde nie) dat die Here ons sal bewaar van siektes sodat ons nie sal swaarkry nie, dat ons nie moet sukkel met geld nie, dat ons in alles gelukkig moet wees, suksesvol sal wees en sonder probleme nie?

 

Mat 6:33 Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee.

 

Ek onthou dikwels net die stukkie “.... dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee.” En vergeet van wat kom eerste: “Soek die Koninkryk van die Here.

 

Dit vra ook ‘n elkde dag se sterwe aan myself want van nature is ons op onsself gerig. Daarom moet ons elke keer as ons bid weer vra: “Here, verlos my van myself.”

 

Kom ons vra die Here om vir Sy koninkryk te bid en nie selfsugtig te wees in ons gebede nie sodat daar nog ‘n hindernis uit die weg is in ons gebedslewens.

 

1. Onge-ergdheid

Toe ek hoor wat Jesaja sê, tref dit my soos ‘n bom. Kom ek lees dit vir julle:

Jes 58:3-10 Hulle vra: "Waarom vas ons, maar U sien dit nie, verootmoedig ons ons, maar U gee nie aandag daaraan nie?" Dit is omdat julle op die vasdae doen wat julle wil en die mense wat vir julle werk, nog harder laat werk. (4) Julle vasdae loop uit op twis en rusie, julle dam mekaar met die vuis by. Julle kan nie op hierdie manier vas en dan verwag dat julle gebed verhoor sal word in die hemel nie. (5) Is dit ál wat Ek op ‘n vasdag wil hê: net dat ‘n mens homself verneder, dat hy sy nek buig soos ‘n biesie en in sak en as sit? Noem jy dit ‘n vasdag, ‘n dag waarvan die Here hou? (6) Is die vas wat Ek wil hê, nie dít nie: om dié wat onregverdig gevange gehou word, te bevry, om die juk wat op mense druk, af te haal, om verdruktes vry te maak, om elke juk te breek? (7) Is dit nie dat jy vir dié wat honger is, van jou brood gee nie, dat jy aan die armes en die dakloses ‘n blyplek gee nie, dat wanneer jy iemand sonder klere sien, jy vir hom klere gee nie, dat jy jou medemens nie aan sy lot oorlaat nie? (8) Dan sal die lig vir jou deurbreek soos die rooidag, jy sal gou herstel. Hy wat jou red, sal voor jou uit gaan, die mag van die Here sal agter jou aankom. (9) Dan sal jy roep, en die Here sal antwoord, jy sal om hulp roep, en Hy sal sê: Hier is Ek! As jy sorg dat mense nie meer by jou verdruk word nie, nie meer gedreig en vals beskuldig word nie, (10) as jy jou wy aan dié wat honger het, as jy voorsien in die behoeftes van dié wat in nood is, sal die lig vir jou skyn wanneer dit donker is, sal wat vir jou nag is, word soos die helder middag.

 

Hoe skuldig is ons nie daaraan dat ons nie opkom vir die armes en die wat geen regte het nie? Soms is ons so oorweldig deur die misdaad en korrupsie en onreg dat ons niks doen nie. Die wêreld is vol van wonderverhale waar een mens die begin was van groot verskille in ander mense se lewens.

 

Dink vir ‘n paar oomblikke waar jy ‘n verskil kan maak aan iemand se lewe. Vra die Here wat jy moet doen.

 

1. Godsvertroue

Jak 1:6-7 Maar ‘n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel, is soos ‘n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. (7) (1:7-1:8) So ‘n mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late, moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie.

 

Jakobus wys ons daarop dat ons moet glo dat God magtig is om te doen wat Hy wil. Ek betrap myself soms daarop dat ek bid, maar eintlik reeds ‘n plan reg het as die Here nie gee nie. Of ek bid, maar weet eintlik daar sal tog niks van kom nie. Ja, ons ontvang nie altyd waarvoor ons vra nie (daarby kom ons môreaand). Maar wanneer ons bid, moet dit wees met volle vertroue dat God by magte is om dit en meer as wat ek vra te kan doen.

 

Kom ons bely dat ons soms nie die Here ten volle vertrou nie en vra Hom om ons geloof te bou.

 

1. Bekommernis


Mat 6:31 "Julle moet julle dus nie bekommer en vra: ‘Wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek?’ nie.

 

Wanneer ons op ons knieë gaan om te bid en daar sak ‘n wolk van bekommernis oor ons, is dit moeilik om werklik met God kontak te maak. Dan kom daar min van lofprysing en aanbidding en danksegging. Eintlik is ons met bekommernis ook besig om die Here te wantrou, asof die bekommernis sal help om sake op te los. Daarom moet mens sommer aan die begin van jou gebedstyd al jou bekommernisse na Hom toe bring en dit daar los.

 

Mag die Here jou help om al die hindernisse in jou gebedspad raak te sien om met die krag van die Here hulle een-vir-een uit die pad te rol. Amen

 

Kom ons sing as gebed saam met die orkes die Gebed van Koos du Plessis (A 41)

 

Last Updated on Friday, 29 May 2009 12:33
 

Kalender

<<  June 2018  >>
 Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa  Su 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Meningspeiling

Besoekers Aanlyn

We have 44 guests online